DOG CENTRUM

Přednáška Psí komunikace: 

stres a strach u psů

 neděle 11. srpna 2019 od 14 hodin

Přijměte pozvání na seminář zaměřený na psí komunikaci :-)  Absolvování tohoto semináře doporučujeme VŠEM MAJITELŮM PSŮ


Znalost etogramu Vám umožní nahlédnout pod pokličku psích pocitů a správně přečíst i odhadnout každou situaci - ať už se díváte na psy ve společné hře nebo vyhodnocujete chování psa v cizím prostředí nebo při potkání lidí či zvířat.
Tento seminář se zaměří především na projevy strachu a stresu u psů včetně konejšivých signálů. Jejich znalost využijete také při přípravě psa do psích sportů, kdy budete schopni rozpoznat kdy Váš pes pracuje pod tlakem a proč tomu tak je.... 


Celá přednáška bude doprovázena množstvím fotografií a video ukázek, které Vám umožní lépe se vžít do role pozorovatele a správně vyhodnotit signály, které u psů vidíte.  Prezentace čerpá ze zahraničních autorů jako jsou Turid Rugaas, Alexa Capra, Nicol Wilde, Trish King apod.  V přednášce budou použity se svolením autora také videa od Alexa Capra.

S sebou:

Nezapomeňte si dobrou náladu, sešit na poznámky. Místa k sezení budou zajištěna, stejně tak nealko nápoje, káva i čaj

Ceník:

Cena je 500,- Kč

Kdy a kde:

Neděle 11.srpna od 14 hodin vkryté hale Dogcentrum v Rožnově na ulici Tvarůžkova.